ESFZavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách
ESFProjekt ESF "Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách"
Evidence Based Medicine Garant projektu: Prof.MUDr. Vladimír Mihál, CSc
Spoluřešitel: Ostravská univerzita v Ostravě
Doba realizace: 23.6.2006 – 22.6.2008

V červnu 2006 bylo na Lékařské fakultě UP zahájeno řešení projektu Evropských Sociální Fondů s názvem „Zavedení principů medicíny založené na důkazu do výuky na vysokých školách.“ Projekt je řešen ve spolupráci s Zdravotně-sociální fakultou Ostravské univerzity v Ostravě.

Cílem projektu je zavádění nových trendů do výuky, což přispěje ke zvýšení kvality a atraktivity studia i znalostí a dovedností absolventů. V této souvislosti budou modernizovány výukové kapacity a rozvíjena metodologie a technologické zázemí pro vzdělávání založené na důkazu s využitím nejnovějších poznatků biomedicínského výzkumu. Tento nový model výuky bude pilotně realizován ve vybraných studijních programech LF UP i ZSF OU. Rozšíření nabídky informačních zdrojů a zvýšení efektivity jejich využití, včetně výuky postupu kritického hodnocení literatury a implementace nejlepšího dostupného důkazu, se významně promítne do zkvalitnění péče o konkrétního pacienta. To povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnavatelnosti absolventů obou univerzit na trhu práce.